Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

THE RETURNS OF SUPER AAA & THE 3 MUSKETEERS


Original : Wiki Walet
Sound name : Super AAA
Size :20.9 Mb
Duration :0:22:54
Bit rate :128 Kbps

Original : Pak Arief Budiman
Sound name : Red way 2
Size : 93.7 Mb
Duration :0:51:12
Bit rate :256 Kbps

Internal :
Sound name : Baby king
size :48Mb
Duration :1:02:50
Bit rate : 128 Kbps
Original : Pak Harry

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét