Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

SWIFTLET SOUND : ÂM THANH GỌI CHIM YẾN

Toâi coù moät boä aâm thanh, baûn full,coù dung löôïng nhö sau, duøng ñeå trao ñoåi :
ACL 2                                                                    35.0MB
ACL-Baby-Niagara-inT-v6                                     37.4MB
ACL-Niagara-exT-v6                                              108MB
ACL-Niagara-exT-v7                                             17.8MB
ACL-Niagara-exT-v8                                             20.9MB
ACL-Niagara-Group                                              62.7MB
ahiang_Ext                                                           25.0 MB
A-Super_Jerantut                                                  54.9MB
Attracting sound 01                                               54.7MB
Attracting sound 02                                               12.6MB
Attracting sound 03                                               54.6MB
Attracting sound 04                                               54.7MB
Attracting sound 05                                               54.7MB
Attracting sound 06                                               36.4MB
Baby king                                                              9.28MB
Balai Ext                                                                18.3MB
bb putera mas                                                       61.4MB
BF (Ext 4wks)                                                        111MB
BIRD NEST 2nd Edition                                        14.1MB
Black Cloud                                                           33.7MB
Black Thunder,ext                                                 56.6MB
black_sky                                                              72.9MB
blackstorm                                                            34.2MB
BUkit jenun      63.24 mins                                   87.0 MB
Calla Lily                                                                98.6MB
Calling ALL swiftlets bird come                               5.7MB
CLK5Stars-256bits (swiftlethacks)                       37.6 MB
colony-001(Swiftlethacks) trouble man                  6.07MB
ColonysoundInternal                                              54.8MB
D'Awesome                                                            98.5MB
D'Tsunami EXT                                                     37.6MB
Dungun                                                                 16.8MB
Eddicted
Ext-001(swiftlethacks)
Ext-002(swiftlethacks)
EXT_09_Track(K_60M)                                        55.2MB
Grade A Calling Super                                           54.9MB
HuongLan - Swiftlet External                                 15.4MB
In                                                                           30.1MB
indo pahang                                                             61.4MB
indoor                                                                       111MB
k10                                                                           23.5MB
k12                                                                           27.5MB
KCS (Ext 4wks)                                                        119MB
KCS (Ext 4wks)                                                        148MB
KienGiang_Internal Sound                                       62.8MB
Kings_Star                                                                27.4MB
LACUR1411                                                             64.6MB
marvelous cloud                                                       31.0MB
Marvelous Cloud                                                      42.6MB
Marvelous_Cloud 25 MINIT –ext                             23.6MB
Marvelous_Cloud-ext                                               20.5MB
master iwanan                                                         36.2MB
MatingSound                                                            59.9MB
me con                                                                     38.9MB
NesOurdoor                                                               145MB
New Multi guna 2 in 1                                                 64MB
newsound outside                                                    67.6MB
oldies                                                                       7.32MB
piyik-001(swiftlethacks)                                             3.8MB
ROSA INTERNAL                                                   49.2MB
s-ah                                                                         15.1MB
Sarang mas a4                                                        55.4MB
sarikei s3                     16mins                                15.4MB
SCSBCOH                                                                12.8MB
Sedot masuk semuanya                                          35.0MB
Set By Kurniawan                                                     22.7MB
SOS Sound                                                               7.26MB
SSE-14(2)                                                                 19.0MB
s-sj                                                                            5.52MB
s-tj                                                                             5.85MB
Suara burung wallet                                                  55.5MB
Suara Super Walet                                                   15.3MB
SUARA WALET UNTUK SEMUA KONDISI ( ALL CONDITION ) 66.4MB
SUPER AAA                                                            20.9MB
SWFDuress04                                                         35.2MB
swiftlet9_2554                                                         9.17MB
swiftlet 8ext                                                              7.33MB
Swiftlet In Internal                                                    10.9MB
Swiftlet Sound+ (4)                                                    32.7MB
swiftlet stay sound                                                     54.7MB
thunder                                                                      9.46MB
Tongkat ali                                                                 44.9MB
track 0                                                                       62.5MB
Walet                                                                         14.4MB
WALET PESTA MAKAN NYAMUK_( SWIFTLET BIRDS EAT MOSQUITOES FEASTED RIA _ THIS IS THE WORLD MOST POWERFUL SOUND WHEREVER )                                                            15.8MB
WALET SUARA LUAR ( EXTERNAL SOUND )        17.0MB
WALET_ANAK ( BABY SOUND )                              14.4MB
walletInternalsound                                                    33.8MB
 
Trong ñoù Top 10 aâm thanh ñöôïc ñaùnh giaù laø hay nhaát :
Baïn naøo coù nhu caàu thì trao ñoåi nheù.Haõy göûi cho toâi list caùc file coù keøm dung löôïng ñeå deã nhaän bieát vaø trao ñoåi.

7 nhận xét:

 1. BẠN CÓ THỂ GỞI CHO MÌNH BỘ ÂM THANH HAY NHẤT ĐƯỢC KHÔNG. MINH ĐANG NGHIÊN CỨU NUÔI YẾN TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI. và cho xin số ĐT cầm tay của bạn nha, có gì nhờ bạn tư vấn giúp.
  EMAIL CUA MÌNH duongdienphat@gmail.com
  ĐT : 0909774228
  thank bạn nhiều

  Trả lờiXóa
 2. XIN TU VAN THEM VE KY THUAT NUOI YEN
  tinhtho9918@gmail.com
  thanhkS!

  Trả lờiXóa
 3. ban co the goi cho minh am thanh acl EXT V8.duoc khong khoang bao nhieu tien dia chi email cua minh hoangk9@yahoo.com.mong hoi am xin cam on nhieu

  Trả lờiXóa
 4. Chào bạn Đức Bình! Mình là dân Đà Nẵng muốn học hỏi kinh nghiệm của bạn, bạn có thể vui lòng cho xin số điện thoại để tiện liên lạc trao đổi kinh nghiệm được không. Điện thoại của mình là: 0963.00.11.22. hoặc Email: congly7507@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 5. mình muốn chia sẻ file với bạn được ko
  congbui88@gmail.com
  hiện tại mình có vài file mà ko biet ten gốc là gì chi có tên số thôi . mong bạn giúp đỡ

  Trả lờiXóa
 6. Chào bạn, bạn có thể chia sẽ Super Bird Call Test được không. Mình đang khảo sát số lượng chim yến
  Email: tranducvinh3006@gmail.com
  Cám ơn bạn

  Trả lờiXóa